logo-icon

ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಮ್ಯಾನೇಜುಮೆಂಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ 'ಎಲ್ - ಡೊರಾಡೊ' ಉದ್ಘಾಟನೆ

Back to Top